Ενημερωτική εκδήλωση της “ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ” (2/7/2020)

//Ενημερωτική εκδήλωση της “ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ” (2/7/2020)

Ενημερωτική εκδήλωση της “ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ” (2/7/2020)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική εκδήλωση της Εταιρείας του Επιμελητηρίου Άρτας “ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ” στο πλαίσιο λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας του έργου INCLUST» Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020/ 11:00 – 13:00

Επιμελητήριο Άρτας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 στο χώρο του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας του διακρατικού έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION»  και με Ακρωνύμιο: “InClust” το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME“GREECE -ALBANIA 2014-2020”

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Μέλη της Θερμοκοιτίδας του έργου και λοιποί ενδιαφερόμενοι (εν δυνάμει επιχειρηματίες, άνεργοι κλπ.) καθώς επίσης και δύο εκπρόσωποι από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ως ομιλητές της εκδήλωσης. Ο κος Χουλιάρας Βασίλειος περιέγραψε την διαδικασία εγγραφής στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) και ο κος Οικονόμου Γρηγόριος αναφέρθηκε στην νόμιμη και ορθή διαδικασία διακίνησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Στην ενημερωτική εκδήλωση συμμετείχε επίσης ως ομιλητής ο κος Μαγκούτης Βασίλειος Λογιστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Άρτας «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας όπου ανέλυσε τα λογιστικά και φορολογικά θέματα διαχείρισης αγροτικών προϊόντων.

Η εν λόγω συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση των μελών της θερμοκοιτίδας για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο οικοτεχνιών, τη διακίνηση και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και για τα λογιστικά και φορολογικά θέματα διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη τόσο των υφιστάμενων όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεων του Νομού Άρτας.

By |2020-07-08T19:18:45+00:00July 8th, 2020|Events|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment