Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό-Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας του Επιμελητηρίου Άρτας “ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ με θέμα: «Ψηφιακή Προώθηση Προϊόντων» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00 στο πλαίσιο λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας του διακρατικού έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION» και με Ακρωνύμιο: “InClust” το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME“GREECE -ALBANIA 2014-2020”

//Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό-Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας του Επιμελητηρίου Άρτας “ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ με θέμα: «Ψηφιακή Προώθηση Προϊόντων» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00 στο πλαίσιο λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας του διακρατικού έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION» και με Ακρωνύμιο: “InClust” το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME“GREECE -ALBANIA 2014-2020”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό-Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας του Επιμελητηρίου Άρτας “ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ με θέμα: «Ψηφιακή Προώθηση Προϊόντων» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00 στο πλαίσιο λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας του διακρατικού έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION» και με Ακρωνύμιο: “InClust” το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME“GREECE -ALBANIA 2014-2020”

Δελτίο Τύπου για σεμινάριο της θερμοκοιτίδας 10_02_2021

By |2021-03-22T12:58:23+00:00February 11th, 2021|Events|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment