Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας για το έργο “INCLUST” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Άρτας, από τις 10.00 – 16.30, η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου “LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/ TOURISM & FOLK TRADITION ‘INCLUST’” στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Άρτας «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» και το οποίο απευθύνεται σε δημιουργούς, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, παραγωγούς και φορείς στους τομείς της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι, από την Ελλάδα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Ερευνών), Τμήμα Αρχειονομίας βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και η ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ενώ από την Αλβανία συμμετέχουν η Auleda – Local Economic Development Agency και ο Δήμος Κορυτσάς. Περιοχές Παρέμβασης θα είναι στην Ελλάδα η Άρτα και η Κέρκυρα, ενώ στην Αλβανία η Vlora (Αυλώνα) και η Korca (Κορυτσά).
Κύριοι στόχοι του έργου είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων, με στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγών των εγχώριων πολιτιστικών προϊόντων καθώς και την προσέλκυση Ελλήνων & ξένων επισκεπτών στις περιοχές παρέμβασης και η στήριξη / ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας (Τέχνες, Λαϊκή παράδοση, Φεστιβάλ, εκθέσεις, τεχνολογίες ψηφιακού πολιτισμού κ.ά). Ωφελούμενοι είναι επαγγελματίες και επιχειρηματίες της Πολιτιστικής και της δημιουργικής βιομηχανίας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος να απασχοληθεί επαγγελματικά σε αυτούς τους τομείς. Απώτεροι στόχοι είναι οι Οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) και Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων στους τομείς τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας στις περιοχές παρέμβασης του Έργου, ενώ περιλαμβάνει και ένα πλήθος δράσεων εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης, mentoring κτλ προς τους ωφελούμενους καθώς και δράσεις δημοσιότητας.
Στόχος της Συνάντησης Εργασίας ήταν να γίνει μια αναλυτική παρουσίαση του έργου από τον επικεφαλής εταίρο (Όραμα – στόχοι, Διαχείριση – Οργάνωση Έργου, δράσεις και χρονοδιαγράμματα, ανάλυση προϋπολογισμού κ.λπ.), να παρουσιαστούν όλα τα Πακέτα Εργασίας, καθώς και το τι ακριβώς αναλαμβάνει να κάνει ο κάθε εταίρος στο πλαίσιο του έργου, καθώς και να γίνει ένας αναλυτικός προγραμματισμός για τις ενέργειες και δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν στους πρώτους εννέα μήνες του έργου.
The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania via the Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020”
Άρτα, 22 Ιουνίου 2018

Την Συνάντηση Εργασίας χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Άρτας ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ κ. Γιάννη Γκολομάζος, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, παρουσιάζοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και τα πλεονεκτήματα της περιοχής της Άρτας και την ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενώ αναφέρθηκε και στους στόχους του έργου. Ανέφερε χαρακτηριστικά

ότι η ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ευχόμενος για καλή συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων του
έργου, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων των δύο χωρών στους τομείς του Πολιτισμού του Τουρισμού και της Λαϊκής Παράδοσης.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αντιδήμαρχος Αρταίων κος Χριστόφορος Σιαφάκας ο οποίος συνεχάρη την ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ καθώς και όλους τους εταίρους του έργου τονίζοντας ότι ο Δήμος Αρταίων είναι υποστηρικτής τέτοιων έργων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Τοπικής Κοινωνίας και μάλιστα ανέφερε ότι ο Δήμος συμμετέχει σε ένα ακόμη έργο (το IDEA) με στόχο την ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο ίδιο χρηματοδοτικό πλαίσιο.
Τέλος, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αντιπεριφεριάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορικά μεγάλη συμβολή των Ιονίων Νησιών στα θέματα των Τεχνών και ιδιαίτερα της Μουσικής και του Πολιτισμού γενικότερα, καθώς και στην ευρεία συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειών της Αλβανίας. Επίσης ανέφερε ότι το Έργο INCLUST είναι σημαντικό γιατί απευθύνεται στον Άνθρωπο που είναι κατ’ εξοχήν και το επίκεντρο των δράσεων και των δραστηριοτήτων της Αντιπεριφέρειάς του,
ιδιαίτερα βέβαια για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αναφέρθηκε μάλιστα σε μια σειρά από δομές και υπηρεσίες που παρέχονται από την ΠΙΝ προς του πολίτες της Περιφέρειας. Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή συνεργασία στο πλαίσιο του έργου, αλλά και αλλά και τη συνέχιση της συνεργασίας των εταίρων του και σε άλλες δράσεις και έργα.
Μετά την παρουσίαση του κάθε εταίρου από τον εκπρόσωπό του, έγινε μια σύντομη παρουσίαση του Έργου INCLUST από τον κ. Ν. Δημητριάδη, Πρόεδρο της ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ και ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση από την Project Manager του έργου κα. Έλλη Βαγγέλη των δράσεων του έργου, της μεθοθολογίας υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων μηνών, το οποίο αφορά στην χαρτογράφηση των περιοχών παρέμβασης στον τομέα της Δημιουργικής και Πολιτιστικής βιομηχανίας, στην δημιουργία της στρατηγικής Branding των περιοχών και στη δημιουργία δομών συμβουλευτικής υποστήριξης και πρόωθησης της κοινωνικής και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.
Ακολούθησε η παρουσίαση του Σχεδίου Δημοσιότητας από τον κο Κων/νο Οικονομόπουλο Γ.Γ. της ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.
Η Συνάντηση Εργασίας έκλεισε με μια ενότητα ερωτήσεων-απαντήσεων και εκτενούς συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων των εταίρων του έργου κατά την οποία δόθηκαν και οι απαραίτητες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις και συμφωνήθηκαν μεταξύ των εταίρων οι δράσεις και οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο καθένας στους επόμενους εννέα μήνες.

Kατεβάστε το pdf εδώ

 

By |2019-01-15T10:32:04+00:00June 22nd, 2018|Newsletter|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment